Društvo 

Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama prinudne sterilizacije

Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama koje su tokom postupka promjene spola bile prinuđene na sterilizaciju. Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama koje su tokom postupka promjene spola bile prinuđene na sterilizaciju. Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama koje su tokom postupka promjene spola bile prinuđene na sterilizaciju.

Read More