Aktivizam i politika 

Kantonalno tužilaštvo KS imenovalo kontakt osobu za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

Sarajevski otvoreni centar od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radi na edukacijama predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca u svrhu senzibilizacije policijskih službenika_ca, tužitelja_ica i sudija_tkinja, te podizanja nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe kada je riječ o prijavljivanju slučajeva diskriminacije i nasilja.

Read More
Aktivizam i politika 

Najgori vic 2017. – gej desničari uvjereni da će ih fašisti spasiti od ISIL-a

Iako je riječ o trendu koji se razvija već duže vrijeme, iz posve subjektivne perspektive mi se 2017. godina čini kao ona kada se čaša desničarske prijetnje prelila tj. više nisam mogao ignorirati uspon nove generacije gej desničara i konzervativaca u Europi i SAD-u iz jednostavnog razloga što su jasno, glasno i u zavidnim brojevima iskazali svoju prisutnost i postojanje.

Read More