Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i slobodaMisija Odbora je povećanje efikasnosti i profesionalizma organizacije i lidera u oblasti zaštite ljudskih prava, unapređenja demokratije, ravnopravnosti i jednakosti, zabrane diskriminacije, zaštite nacionalnih manjina, i drugih marginalizovanih grupa, rodne ravnopravnosti, obrazovanja,  kulture, zaštite životne sredine i humanitarnog rada. Odbor prepoznaje društveno odgovorne  ideje i pojedince, aktivno  ih podržava kroz svoje edukativne i razvojne programe, time stvarajući  društveno odgovorno okruženje kao osnovnim preduslovima za priključivanje modernim i demokratskim društvima u EU.

Telefon: 020 323 011; 020 318 464

E-mail: sanodbor@eunet.rs

Adresa: ul. 1. Maja 85/A, Novi Pazar

Usluga koja se pruža, a koju koriste i LGBTI osobe, iako nisu primarna ciljna grupa: pružanje pravnih mišljenja, saveta i pisanje podnesaka, odnosno, primarna pravna pomoć. Usluga može da zadovolji potrebe 5 korisnika dnevno, na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Tokom 2016. godine 3 LGBTI osobe su koristile ovu uslugu.