Da se znaGLAVNI CILJ:  Smanjenje nivoa diskriminacije i nasilja prema LGBTTIQA osobama i doprinošenje većem prihvatanju i integraciji LGBTTIQA građana i građanki u Srbiji. Podciljevi:  Osnaživanje LGBTTIQA osoba koje su zbog svoje drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta doživele bilo koji oblik diskriminacije i/ili nasilja, isto prijave nadležnim institucijama Poboljšavanje mehanizma reagovanja i zaštite LGBTTIQA osoba u radu nadležnih institucija  Osvešćivanje javnosti o stepenu ugroženosti LGBTTIQA osoba u Srbiji     VIZIJA:  Srbija u kojoj sve građanke i građani uživaju ista prava i imaju jednake mogućnosti bez obzira na svoja lična svojstva, uključujući seksualnu orijentaciju i rodni identitet.  MISIJA:  Udruženje „DA SE ZNA!“  je grupa aktivista i aktivistkinja okupljenih sa ciljem osnaživanja LGBTTIQA osoba da se aktivno uključe u ostvarivanje svojih prava, kroz direktan i indirektan rad sa LGBTTIQA zajednicom, zagovaranje primerene reakcije odgovornih državnih organa Republike Srbije i poboljšanje efikasnosti državnih sistema podrške i zaštite u slučajevima nasilja i diskriminacije.     VREDNOSTI:  Vrednujemo različitost kao prednost našeg društva.  U svoj rad uključujemo sve osobe koje dele naši vrednosti i voljne su da rade na ostvarivanju ciljeva udruženja.  Iniciramo saradnju sa drugim LGBTTIQA organizacijama i organizacijama za ljudska prava na državnom i međunarodnom nivou, kao i svim relevantnim državnim institucijama u Srbiji.   Otvoreni smo za kreiranje i uvođenje novih pristupa radu sa našim ciljnim grupama.  Težimo transparentnosti unutar i van udruženja, u pogledu aktivnosti, rezultata i finansijskih informacija.    Preuzimamo punu odgovornost za svoj rad sa osobama koje su nama prijavile nasilje i/ili diskriminaciju (štitimo privatnost ličnih podataka i dajemo sve od sebe kako bismo odgovorili na potrebe osoba koje su se nam javili).

Telefon: +381649323008

E-mail: dasezna@dasezna.lgbt

Website: www.dasezna.lgbt

Facebook: Da se zna

Twitter: @dasezna_lgbt

Usluge koje se pružaju:

  • Anonimna i bezbedna prijava nasilja i diskriminacije putem online formulara http://dasezna.lgbt/submit.html – Radno vreme tima je od 9 do 16 sati. Reagujemo najkasnije sat vremena od primljene poruke. Tokom 2016. godine, 29 osoba je koristilo ovu uslugu.
  • Povezivanje osoba koje nam se jave sa dostupnim mehanizmima podrške i zaštite lgbt osoba