Usluge 

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Misija Odbora je povećanje efikasnosti i profesionalizma organizacije i lidera u oblasti zaštite ljudskih prava, unapređenja demokratije, ravnopravnosti i jednakosti, zabrane diskriminacije, zaštite nacionalnih manjina, i drugih marginalizovanih grupa, rodne ravnopravnosti, obrazovanja, kulture, zaštite životne sredine i humanitarnog rada. Odbor prepoznaje društveno odgovorne ideje i pojedince, aktivno ih podržava kroz svoje edukativne i razvojne programe, time stvarajući društveno odgovorno okruženje kao osnovnim preduslovima za priključivanje modernim i demokratskim društvima u EU. Telefon: 020 323 011; 020 318 464 E-mail: sanodbor@eunet.rs Adresa: ul. 1. Maja 85/A, Novi Pazar Usluga koja se…

Read More
Usluge 

Gej lezbejski info centar

Ciljevi udruženja su promovisanje ljudskih i manjinskih prava, informisanje i edukacija građana o ljudskih i manjinskim pravima, poštovanje i prihvatanje različitosti i promocija tolerancije prema manjinskim grupama. Za postizanje ovih ciljeva GLIC organizuje kulturno-umetničke manifestacije i utiče na poboljšanje informisanja LGBT zajednice. E-mail: gayecho@gmail.com Website: www.gayecho.com www.gej.rs www.optimist.rs www.merlinka.com Facebook: GayEcho Merlinka festival Optimist Usluge koje se pružaju: Informisanje LGBT zajednice i promovisanje kulture LGBT zajednice – GLIC svakodnevno obaveštava LGBT populaciju o dešavanjima u zemlji i inostranstvu i jednom nedeljno obaveštava o LGBT događajima u Srbiji preko sajtova www.gayecho.com…

Read More
Usluge 

Gayten LGBT

Gayten LGBT je osnovan u Beogradu 2001. godine. Nastao je od udruženja Arkadia – gej i lezbejski lobi, koje je osnovano 1990. godine. Posle osnivanja, aktivisti/kinje organizacije Gayten-LGBT učestvovali su u dugoročnom projektu Kampanja protiv homofobije (1994-2000) koju je predvodio Dejan Nebrigić, dobitnik nagrade Felipe de Souza. Naziv Gaytena LGBT inspirisan je Getenom, svetom androginih bića, opisanom u knjizi Ursule Le Gvin “Leva ruka tame“, koji u svojoj istoriji nije imao ratove i sukobe. Gayten-LGBT je prva sveuključujuća organizacija koja, pored lezbejki i gej muškaraca, okuplja i biseksualne, trans osobe,…

Read More
Usluge 

Da se zna

GLAVNI CILJ: Smanjenje nivoa diskriminacije i nasilja prema LGBTTIQA osobama i doprinošenje većem prihvatanju i integraciji LGBTTIQA građana i građanki u Srbiji. Podciljevi: Osnaživanje LGBTTIQA osoba koje su zbog svoje drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta doživele bilo koji oblik diskriminacije i/ili nasilja, isto prijave nadležnim institucijama Poboljšavanje mehanizma reagovanja i zaštite LGBTTIQA osoba u radu nadležnih institucija Osvešćivanje javnosti o stepenu ugroženosti LGBTTIQA osoba u Srbiji VIZIJA: Srbija u kojoj sve građanke i građani uživaju ista prava i imaju jednake mogućnosti bez obzira na svoja lična svojstva, uključujući seksualnu…

Read More
Usluge 

Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Za Beogradski centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži. Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva u Srbiji i u ostalim državama nastalim na prelazu iz autokratije u demokratiju osnovni su ciljevi Beogradskog centra. Centar…

Read More
Usluge 

ALTERO

ALTERO- Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje” je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj podrška razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini. To uključuje: 1. zalaganje za poboljšanje kvaliteta života 2. podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu 3. promocija kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje 4. poboljšanje položaja mladih 5. afirmacija ljudskih prava i različitosti 6. podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa 7. smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa 8. razvijanje…

Read More