Aktivizam i politika 

Kantonalno tužilaštvo KS imenovalo kontakt osobu za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

Sarajevski otvoreni centar od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radi na edukacijama predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca u svrhu senzibilizacije policijskih službenika_ca, tužitelja_ica i sudija_tkinja, te podizanja nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe kada je riječ o prijavljivanju slučajeva diskriminacije i nasilja.

Read More