Beogradski centar za ljudska pravaBeogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Za Beogradski centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži. Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva u Srbiji i u ostalim državama nastalim na prelazu iz autokratije u demokratiju osnovni su ciljevi Beogradskog centra. Centar je tokom više od dve decenije svoga postojanja nastojao da podigne svest građana o značaju i dometima ideje ljudskih prava i individulanih sloboda i stvori klimu za njihovo puno uvažavanje.

Telefon: (+381 11) 3085 328

E-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs

Adresa: Kneza Milosa 4, Beograd

Website: www.bgcentar.org.rs

Facebook: BG centar za ljudska prava

Dostupna usluga:

  • Pravna pomoć
  • Ad hoc pravna pomoć u strateškim slučajevima
  • Pravna pomoć LGBTI osobama tražiocima azila u Republici Srbiji