Arkadija: O namaDobro došli na arkadija.net jednog od tri člana Arkadija porodice, sistema za informisanje i podršku LGBT+ građana. Arkadija.net je zamišljen kao informaciona platforma koja sadrži pretraživač svih vesti relevantnih za LGBT+ građane sa LGBT+ sajtova iz regiona, potom sekciju sa popisom dostupnih usluga i servisa za LGBT+ građane kao i elektronski sistem traženja saveta po pitanje zaštite ljudskih prava i podnošenja pritužbe za zaštitu od diskriminacije.

Druga dva člana porodice su Arkadija Adroid i OS aplikacija (uskoro) koji nude iste mogućnosti kao arkadija.net ali nadopunjena interaktivnom socijalnom mrežom i prilagođena za mobilne telefone. Na kraju tu je Arkadija Facebook stranica koja se trudi da objedini relevantne FB LGBT+ sadržaje na jednom mestu.

Arkadija je nastala u okviru projekta „Od LGBT života do politike“ koga realizuje Centra za instraživanje i razvoj društva IDEAS (www.ideje.rs) uz podršku GLIC-a (www.gayecho.com) i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Republici Srbiji.

Tokom projekta su takođe razvijene smernice namenjene institucijama Republike Srbije, a nastale sa ciljem da pomognu efikasniji nacionalni odgovor na pitanje integracije i poboljšanja kvaliteta života LGBTI građana i građanki. Smernice proizlaze iz analiza domaćih i međunarodnih izvora podataka, kao i analize nadležnosti relevantnih ministarstava posmatranih iz perspektive potreba, odnosno problema sa kojima su suočeni LGBTI građani i građanke.

U cilju kontekstualizacije i lakšeg razumevanja slojevitosti problema, deset terenskih istraživača su tokom trajanja projekta prikupljali etnografske podatke, odnosno životne priče LGBTI osoba kako bi na istinskim primerima ljudskih sudbina pokazali uticaj manjkavosti različitih politika. Životne priče su takođe objavljene kao zasebna publikacija pod nazivom „Borba koju borimo”, dok su relevantni delovi sadržani i u ovom tekstu kako bi demonstrirali uticaj različitih problema i prepreka na svakodnevne živote LGBTI građana i građanki.

LGBT+ smernice za institucije i živote priče možete naći u rubrici PUBLIKACIJE.

Takođe, imajući u vidu ograničene resurse, kao i mnoštvo reformskih procesa koju su već u toku, razvili smo Resursni centar za donosioce odluka (RC), radnu grupu eksperata iz oblasti održivog razvoja i ljudskih prava, koju donosioci odluka mogu koristiti kao sistem dodatne stručne podrške. Resursni centar za donosioce odluka administrira Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, stoga ukoliko smatrate da možete svojim iskustvom i/ili stručnim znanjima da pomognete poboljšanje položaja LGBT+ građana ne oklevajte da nas kontaktirate na office@ideje.rs.